جراحی واریس

جراحی واریس

جراحی واریس :

جراحي واریس براي درمان واريس تنابي :

درمان جراحي واریس دو هدف دارد:

 1 . خارج نمودن رگهاي گشاد شده واريسي معمولا" زير زانو.
2 . درمان نارسائي دريچه اي که زمينه را براي بوجودآمدن واريس فراهم مي کند.

اکثر مراکز جراحي واريس را بر اساس "سر پائي" و يا "يک شب بستري" انجام مي دهند.

در تصويرهای زيرنمونه واريس پيش و بعد از جراحی واریس ديده می شود. در عکس اول رگ سافن مشخص شده و ارتباط با رگ رانی قطع می شود و در عکس پهلوی آن خارج نمودن واريس زير زانو نشان داده می شود.

خارج نمودن رگهاي گشاد شده :

از طريق برشهاي متعدد کمتر از 2 ميلي متر, رگهاي واريس زير پوست توسط قلاب مخصوص " صيد " مي شوند و از زير پوست خارج مي گردند. واريسها هنگامي که بيمار ايستاده است پيش از شروع عمل با کمک داپلر رنگي علامت گذاري مي شوند. امکان تزريق اين رگها بعد ازعمل هم وجود دارد .

کنترل برگشت خون :

کنترل برگشت خون براي درمان و جلوگيري از عود بيماري نقش اساسي دارد. جراح نياز دارد که مشخص کند قبل از عمل که برگشت غير طبيعی در کدام سيستم است. در صورت سافن بزرگ برش 3 سانتي متري در کشاله ران داده مي شود و ارتباط سافن با رگ راني قطع مي شود.سپس رگ سافن تا حد زانو از زير پوست خارج مي گردد. برخي به دليل امکان صدمه به عصب حسي سافن اين عمل را انجام نداده و ترجيح مي دهند که رگ سافن را بعدا" در صورت باز بودن زير کنترل داپر توسط تزريق ماده سکلوروزنت مسدود نمايند.در مورد سافن کوتاه بيمار روي شکم خوابيده و از پشت بررش پشت زانو انجام مي شود و ارتباط رگ سافن کوتاه از رگ پشت زانو قطع مي شود .روش هاي جديد براي بستن رگ سافن از جمله استفاده از ليزر داخل رگ مورد استفاده قرار گرفته است با هدف کم نمودن عوارض جراحي واریس . اين روش در صفحه هاي ديگري بررسي خواهد شد.

عمليات بعد از عمل و دستورات :

بعد از جراحي واریس جوراب بالاي زانو که از پيش اندازه گيري و تهيه شده پوشانده مي شود و با همان جوراب روز بعد بيمارمرخص مي شود و به بيمار توصيه مي شود که روز بعد ميتواند حمام کند و پانسمان ها را بردارد.سپس بمدت 3 ماه جوراب فقط هنگام روز پوشيده مي شود و توصيه مي شود که زياد راه برود. در منزل "چرک خشک کن" نسخه نمي شود مگر اينکه بيمار عفونت در محل زخم کشاله ران پيدا کند.

بيمار 10-15 روز بعد از جراحي واریس در مطب ديده مي شود. در اين جلسه پا در حال ايستاده معاينه مي شود و تاثير جراحي واریس روي واريس ارزيابي مي شود.ما بطور معمول از بيمار بعد از عمل معاينه داپلر رنگي انجام مي دهيم جهت تعیين وضعيت رگ سافن و سايررگهاي واريسي که هنوز باقي مانده اند .در صورت باز بودن سافن و يا ساير واريس با کمک داپلر رگها تزريق شده و مسدود شدن آنها مورد تائيد قرار مي گيرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>