هر چند وقوع اين حادثه بعد از عمل واريس نادر است ولي چون ميتواند عواقب جدي داشته باشد ما براي پيش گيري ازلختگي خون در وريدهاي عمقي نه تنها راه رفتن و پوشيدن جوراب را توصيه مي كنيم بلكه خون را هم توسط داروي هپارين سبك به نام 'اناكسپارين' Enoxaparin  رقيق مي كنيم.

تزريق روزانه زیر جلدی می باشد. اولين تزريق توسط پرستار و تزريق هاي بعدي توسط بيماردرمنزل انجام مي شود.

ممكن است محل تزريق موقتآ كمي كبود شود.

اين آمپول ها آماده از داروخانه خريداري مي شوند و بعد از خارج نمودن از جعبه، سرپوش پلاستيك ازروي سوزن سرنگ برداشته و سوزن بطورعمودي به زيرپوست شكم  وارد و ومحتويات سرنگ آهسته تزريق مي شود. بعد از تزریق مدتی فشار با انگشت روی پوست محل تزریق احتمال کبودی را کم میکند. لازم نيست هوا از سرنگ خارج شود. نيازي  به استفاده از الكل روي پوست محل تزريق نيست و محل تزريق بعدي با فاصله ازمحل تزريق قبلي به  دورناف می باشد.

هر چند كه در شرايط معمولي احتمال لخته در وريدهاي عمقي كم است ولي با اين تدابيراین عارضه  ديده نمي شود