جهت كنترل ۱۰ الی١٢ روز بعد از عمل به مطب (در ساعت معمول ۵ الی۷) مراجعه فرمائيد كه پا ديده شود و با انجام سونوگرافي ازموفقيت عمل اطمينان حاصل شود. ويزيت هاي بعدي براي كنترل هزينه اي ندارند.

معمولآ ويزيت بعدي ٣ ماه بعد ازعمل است و درآن زمان شايد نيازبه چند تزريق ماده رگ خشك كن و يا سكلروزنت براي رفع واريس باقي مانده لازم باشد.