واریس معمولا با تورم در قسمت مچ و ساق  پا مشخص می شود و ورم روي پا و انگشتان بيشتر به دليل ورم لنفاوي ميباشد هر چند تورم می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. در واریس ورم قسمت مچ در ساعات پایانی روز تشدید می شود واگر از زمان ابتلا به واریس و ورم مچ پا چند سالی گذشته باشد ممکن است به سیستم لنفاوی هم آسیب وارد شده باشد در این صورت با درمان واریس مشکل تورم مچ پا به کاملا رفع نمی شود و نیاز به درمان عارضه لنفاوی نیز وجود خواهد داشت. در موارد مزمن احتمال عفونت حاد پوستي cellultis هم وجود دارد. وجود خط جوراب هشدار است به پزشگ در مورد ورم.