اين روش بر خلاف روش فوق از داروي پوليدوكانال يك درصد به شكل كف يا foam  آماده شده استفاده ميكند. كف توسط وسيله كوچك خريداري شده درزمان نياز توليد مي شود. اين دستگاه  با استفاده از تكنولوژي خاص توانايي توليد حبابهاي يك دست با اندازهاي متوسط كمتر از ١٠٠ ميكرون را دارا مي باشد و اندازه هيچ حبابي بيشتر از ٥٠٠ ميكرون نمي باشد. با استفاده از گاز اكسيژن و ديكسيد كاربن بجاي هوا حبابهاي توليد شده داراي مقدار نيتروژن ناچيزي حدود .٨٪، مي باشد. گفته شده كه اين تركيب به دلايل مختلفي توانايي بيشتري با مقايسه با كف دست ساز سنتي  در مسدود نمودن رگ سافن دارد. همينطور به دليل حذف گاز نيتروژن در ساختار حباب bubbles جذب حبابها راحتر انجام ميشود با احتمال كاهش عوارض نيورولوژيك.

جراح با كمك سونگرافي  سوزن را وارد رگ مينمايد. هنگام تزريق كف به داخل رگ، جهت تخليه خون از داخل رگ، پا به بالا برده ميشود.  با فشار بر روي پوست از ورود كف به قسمت پاييني رگ جلوگيري ميشود. كف  بخوبي با سونوگرافي قابل  روئيت است و حركت آن  به جلو به راحتي دنبال  ميشود. زماني كه  كف به رگ عمقي نزديك ميشود، با فشار از بيرون، از ورود دارو به سيستم عمقي جلوگيري ميشود، و سپس دارو را ميتوان با ماساژ به شاخه هاي واريسي ديگرهدايت كرد. حجم توصيه شده از PEM در يك جلسه بيشتر از ١٥ cc  نميباشد.

كلآ ٥١٩ بيمار با تشخيص نارسايي سافن بلند همراه باعلاعم در يك مطالعه  چند مركزي multicentre با طرح راندوم random و كور blind مورد بررسي قرار گرفتند. موثربودن داروي واريتنا را با ارزيابي پنج شكايت شايع واريس از جمله سنگيني heaviness، درد ملايم ache, ورم swelling, گز گز كردن throbbing, و بلاخره  خارش itchiness  ٨ هفته بعد از جراحي در دو گروه ارزيابي شد.

بعد از ٨ هفته The VVSymQ score بيماران در سه گروه دارو Varithena به طور معني داري از گروه دارو نما بهتر بود بدون عوارض جدي. اين روش نياز به بيحسي اماسي و يا تزريق آرام بخش وريدي نداشت.