از پوليدكونال رقيق در حدود ٠/٢٥٪ كه با گازاكسيژن و ديوكسيد كاربن با روش تساري tessari به كف تبديل شده است براي تزريق رگهاي ريز استفاده ميكنيم. بعضي از مراكز از داروهاي ديگر مانند فيبرووين fibro vein و يا محلول غليظ نمك و يا شكر استفاده ميكنند كه به نظر ميرسد مشكلات مانند درد، تيرگي و زخم پوستي در آنها بيشتر ديده ميشود.

در اين روش رگهاي بسيار ريز در حدود ١-٢ م م با كمك نور پولورويد polaroid و درشت نمايي برجسته تر ميشوند و با استفاده از سوزن ٣٠ به راحتي ميتوان ماده اسكلروزنت را به داخل شان تزريق كرد. زمانيكه اسكلروزنت كفي foam sclerosant وارد رگ ميشود خون در داخل آنها به بيرون رانده ميشود و موقتآ به نظر ميايد كه رگها ناپديد شدند. ماده اسكلروزنت خاصيت صابوني يا detergent دارد به اين معني كه دارو متصل ميشود به مولكول هاي چربي موجود در ديواره اندوتيليم endothelium يا استر رگ و موجب مرگ آن لايه كه فقط از يك رديف سلول تشكيل شده است، ميشود. در نتيجه التهاب در رگ بوجود ميايد كه اين پديده را در تصوير به راحتي مشاهده ميفرماييد. پوست قرمز و برجسته مانند آنچه بعد از نيش پشه ديده ميشود كه در مقايسه با پاي تزريق نشده، به خوبي ديده مي شود.

براي درمان واريسهاي بزرگتر حدود ٣-٤ ميلي متر از هدايت وينلايت براي تزريق اسكروزنت استفاده ميكنيم و بعد از تزريق براي جلوگيري از لختگي داخل خون داخل رگ سكلروز شده. در در تصويرهاي زير ملاحضه ميفرماييد كه با تزريق اماسي خون داخل رگ به بيرون رانده ميشود.

در روز ٤-٥ بعد از تزريق به دليل وجود كمي لخته داخل رگ، رگها بيشتر از سابق ديده ميشوند كه موجب نگراني بيماران ميشود. محو شدن رگها به تدريج پدیدار ميشود و میتواند سه تا چهار ماه طول بکشد . در اين مدت پوشيدن جوراب، كاهش وزن، و استفاده از داروي مكمل مانند دافلان يا وينوويتال توصيعه ميشود. اگر بعد از سه ماه هنوز رگي آزار دهنده ديده شود كه با كشيدن انگشت روي آن خون از داخل آن خارج ميشود، احتمال دارد كه آن رگ نياز به تزريق مجدد داشته باشد. در تصوير زير تغييرات بعد از تزريق تا چند ماه بعد را مشاهده ميفرماييد.