•  زخم پا

زخم های واریس به علت نارسايي وريدي چه عمقي چه سطحي به وجود ميايد. در گذشته تصور اين بود كه اكثر زخمها به علت نارسايي عمقي ميباشند ولي اكنون معلوم است كه در حدود چهل درصد از بيماران نارسايي فقط سطحي است به اين معني كه با درمان آن ميتوان انتظار بهبودي قطعي را داشت. معمولآ در بيماراني كه پا دچار زخم شده واريسهاي درشت به مدت طولاني حظور داشتند و تغييرات پوستي به تدريج ظاهر ميشود. زنگ خطر تيرگي پوست است همراه با التهاب و خارش كه معمولآ در ناحيه مچ بند يا گيتر است و در داخل زخم نسوج مرده همراه با ترشعات سرمي ديده ميشود كه در بعضي از بيماران همراه با سوزش ازار دهنده همراه است. اندازه زخم ابتدا كوچك است ولي به تدريج در صورت عدم درمان بزرگتر ميشود. اين زخمها با استراحت و استفاده از جوراب واريس بهبودي مي يابند ولي اگر ريشه بيماري كه همان برگشت وريدي است درمان نشود احتمال بازگشت بالا است.

  • خونريزى

در حال ايستاده فشار وريدي در مچ پا حدود ١٢٠ م م جيوه ميباشدكه نزديك فشار شرياني است و به همين دليل در بيماراني كه دچار خونريزي ميشوندخون به فاصله چند متر به بيرون مي پاچد و موجب نگراني شديد بيمار ميشود. اگر بيمار حضور ذهن نداشته باشد و به ايستادن ادامه بدهد خونریزی ميتواند خطرناك بشود ولي اگر بخوابد و پا را بالا ببرد خونريزي فورآ قطع ميشود. محل خونريزي سوراخ كوچك است. بعد از كنترل موقت اصلاح واريس جهت جلوگيري از تكرار خونريزي لازم است.

  • لخته در واريس

معمولآ در بيماراني كه سالها واريس داشتند به دليل عواملي كه احتمال لخته شدن خون را افزايش ميدهند مانند بيحركتي و يا سفر طولاني اتوبوس يا هواپيما، جراحي، حاملگي و....قسمتي از واريس سفت و دردناك همراه با داغي و قرمزي پوست   مي شود. در گذشته برخورد با اين پديده جدي نبود و خلاصه مي شد از مسكن ولي اكنون ما ميدانيم كه خيلي از اين لخته ها ميتوانند به سيستم عمقي پيشرفت كنند و حتي خطر امبولي ريه را براي بيمار به وجود اورند. به همين دليل لازم است كه اين بيماران تحت معاينه داپلر رنگي از سيستم سطحي و عمقي قرار گيرندو درمان داروي ضد انعقادي شوند.

در تصویر زیر هر سه عارضه در یک بیمار دیده می شود.