پزشک برای بررسی شدت  واریس و ریشه یابی علت آن لازم است که در جریان روند بیماری قرار گیرد. معمولآ درمورد شكايت بيمار در زمينه  ورم، درد، خارش، زخم، تيرگي پوست، خونريزي، لخته سطحي وزمان بروز علائم از بيمار سوال مي شود. شدت علائم و تکرارآن، سابقه بیماری واریس در اقوام، سابقه ترمبوز وريدي عمقي ويا امبولي ريه مورد توجه قرار می گیرد. وجود سابقه بيماري های ديگرمانندارتروز زانو و سابقه ديسك كمري مهم است چون درد واريس وديسك كمري ميتوانند شبيه هم ديگر باشند. داروهاي مورد استفاده ثبت ميشوند.

معاینه بيمار براي پزشك راحت تر است اگر اطاق معاينه از نور و گرماي كافي بر خوردار باشد. معاينه در اطاق سرد و يا با دستان سرد موجب اسپاسم وريدها مي شود. براي كمك در انجام معاينه بهتر است است بيمار روي تخت و يا سكوي بلند قرار گيرد چرا كه پزشك ميتواند بدون خم شدن به راحتي هر دو پا را معاينه نمايد. در آوردن شلوار و جوراب و كفش در تمام بيماران چه خانم و چه اقا جزو واجبات معاينه صحيح ميباشد و اگر به دليل خجالت در خانمها اين انجام نشود احتمال خطا وجود دارد.

هنگام معاینه پزشك نوع واريسها را مشخص ميكند كه ميتوانند طنابي يا موی رگی و يا هر دو باشند. واريسها اغلب بهتر لمس ميشوند تا ديده. رنگ پوست مچ پا، ورم گوده گزار، وجود زخم فعال يا بهبود يافته و دیگر نشانه ها را به دقت ارزیابی می کند. علائم بيماري مزمن وريدي با استفاده از روش سياپ ceap از صفر تا درجه ٦ طبقه بندي ميشود.

تابش نور قوي به روي پوست با دستگاه به  نام وينلايت Veinlight در نشان دادن رگهاي واريسي كوچك در حدود ٤ ميلي متر در زير پوست و همينطور معاينه پوست با استفاده از نور پولروييد polaroid در بهتر ديدن رگهاي ريز، راه گشا ميباشد. سپس بیماربا توجه به علائم و يافته هاى بالينى در همان حالت ايستاده توسط داپلر رنگى معاينه مى شود.