شایعترین شکایت بیماران مبتلا به واریس درد ملايم است که در طیف وسیعی از بیماران با رگهای طنابی تا واریس بدون علامت ظاهری گزارش شده است. اما از کجا بدانیم درد پاها از عوارض واریس است ؟ درد ناشی از واريس در ساعات پایانی روز تشدید می شود و با بالا نگه داشتن پاها تا حدودی رفع می شود در موارد پیشرفته به محض اینکه فرد مجدد بایستد درد به سراغش می آید و گاها بیماران عنوان می کنند که دیگر قادر به ایستادن نیستند. افرادي كه درد شديد دارند و لنگان وارد مطب ميشوند، احتمالآ  دردشان از واريس نيست و احتمال منشاء  زانو  يا ديسك كمر بيشتر است. بايد گفت كه تفكيك اين دو نوع درد از هم ديگر هميشه آسان نيست و ما هميشه به بيمار ميگوئيم كه هدف اصلي برطرف نمودن واريس است و اگر درد به آن علت باشد طبيعتآ خوب ميشود. خيلي از بيماران هر دو مشگل را دارند كه با درمان واريس بخشي ازآن بهبودي دارد.