به ندرت در پایان عمل هنگام ايستادن و راه رفتن خونريزي مشاهده میشود و این خونريزي از محل خارج نمودن رگهاي  طنابي از زير پوست و گاهي از محل ورود به رگ سافن مي باشد. علامت خونريزي مشاهده لكه هاي قرمز كوچك يا بزرگ بر روي جوراب مي باشد.

در اين شرايط نگران نشويد و دراز بكشيد وپا را به اندازه ٤٥ درجه به طرف بالا نگاه داريد و به مدت ده دقيقه روي محل خونريزي محكم فشار دهيد وسپس بانداژ كنيد. جوراب و پانسمان را از روي پا بر نداريد. چون خونريزي وريدي است و فقط درحالت ايستاده شدت دارد با دراز كشيدن و بالابردن پا و فشار، خونريزي هميشه بند می آید.

در بيماراني كه رگ كشي يا ميكروفلبكتومي Microphlebebctomy  شده اند اين احتمال پيش بيني مي شود و باندپيچي انجام مي شود. اگر بانداژ بيش از اندازه تنگ است شما ميتوانيد آن را باز كنيد و شل تر ببنديد. معمولآ ٤٨ ساعت بانداژ کافی است. با اين تدابيراحتمال خونريزي پائين است.

در شرايط خونريزي از زدن آمپول زير پوستي براي ٤٨ ساعت خوداري كنيد.