این نشانه زنگ خطری جدی برای بیماران مبتلا به واریس است در واقع این خارش نشانگرآنست که عوارض واریس به صورت جدی تر و با خطر بیشتربه بیمارنزديك ميشود. خارش پوست در بيماراني كه واريس دارند به معني پيشرفت بيماري از درجه ٢ به ٤ سياپ است و مراحل بعدي ميتواند زخم پا باشد.