شامل ميوه و سبزيجات همراه با فيبر ميتوان گفت رژيم غذايي كه موجب چاقي نشود به درمان بيماري مزمن وريدي كمك ميكند. غذاهاي با فيبر بالا تازه و حاوي ميوجات با رنگ بنفش و  سبزيجات بخصوص بروكلي و كاهو و خشك بار و ميوه مغز دار مانندالماند و اواكادو وغله و حبوبات كه حاوي فيبر ميباشند به كاهش يبوست كمك ميكند كه شايد فشار وريدي را كاهش دهد.