تشخيص دقیق و به موقع، بی شک اولین مرحله برای موفقیت در درمان واریس است. پزشکان قبل از اقدام به درمان واریس، از روشهای مختلف براي تشخيص كه موثرتزين آنها ، شرح حال ومعاينه دقيق ميباشد، بهره ميبرند. سپس معاينه با وينلايت ونور پولورئيد انجام ميشود. مرحله بعدي سونوگرافي داپلر رنگي مي باشد.

در اكثر بيماران اطلاعات كسب شده بعد از اين مراحل برای تائين تشخیص و درمان كافي است ونيازی به آزمايشات ديگري نيست. به ندرت نياز به سی تی وينوگرافي ct venography و ام ار وينگرافی mrv و ايوس ivus پيش مي آيد.